1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Pediatrická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
03.09.2007

Výuka studentů 1.LF UK

Výuka je zajišťována následujícími učiteli:

Doc.MUDr.Hana Houšťková, CSc

As.MUDr Tatina Janatová,CSc- zástupce přednosty pro výuku

As.MUDr Alena Augustinová

As.MUDr.Martin Fajt

As.MUDr Jiří Havránek

As.MUDr Alexander Kolský,CSc

 

Sekretářka pro výuku Ladislava Drábková

 

Výuka:

Na klinice probíhá výuka pediatrie pro 5. a 6. ročník magisterského studia a stomatologie v české i anglické paralelce dle rozvrhu Kliniky dětského a dorostového lékařství.

 

Na klinice dále probíhá kompletní výuka pediatrie u následujících oborů bakalářského studia:

 

Ergoterapie                                   zimní semestr

Zdravotnická technika                   zimní semestr

Fyzioterapie-Praha                        zimní semestr

Fyzioterapie Mariánské Lázně       zimní semestr

Ošetřovatelství – prezenční            zimní semestr

Ošetřovatelství – kombinované      zimní semestr

Adiktologie                                    letni semestr

 

 

Pediatrická klinika je zařízení pro komplexní ambulantní i nemocniční péči o děti od narození do 19 let. …

Stáže: studenti se hlásí na všeobecné ambulanci, oblečení si ponechávají v šatně v suterénu budovy G2. Ke stáži na Pediatrické klinice je nutné převlečení, fonendoskop, pomůcky ke psaní.

Výuka 5.ročníku začíná v 8.15 v posluchárně kliniky.

Výuka 6. ročník začíná v 11.00 –studenti se hlásí na všeobecné ambulanci.

Výuka bakalářských oborů – dle individuálního rozpisu.

 

 

 

 

 

                   

Kombinované studium-BS ošetřovatelství

Pediatrie

3. ročník

 

Školní rok 2007/2008

 

 

1.     soustředění  20.9.2007– čtvrtek

 

13.15.-14.45  Růst a vývoj dítěte – doc. MUDr H.Houšťková,CSc

 

15.00 -16.30  VVV u dětí                                   dtto

 

                                21.9.2007 - pátek

 

8.00 – 9.30 Preventivní prohlídky v pediatrii, očkování – as.MUDr

                                                                                   A.Augustinová

                                                                                             

10.00 -11.30 Urgentní stavy v pediatrii – as.MUDr M.Fajt   

 

 

2.     soustředění  31.1.2008 – čtvrtek

 

13.15.-14.45  Vrozené srdeční vady – as.MUDr T.Janatová

 

15.00 -16.30  Infekce močových cest a onemocnění ledvin u dětí –

                                                               As.MUDr A.Kolský,CSc 

 

                                1.2.2008  - pátek

 

 8.00 – 9.30   První pomoc – as.MUDr J.Havránek 

 

10.00- 11.00  Hematologie v dětském věku – as.MUDr T.Janatová,CSc

 

11.00 – 11.30 Zápočty, termín zkoušky.  

 

Výuka probíhá na Pediatrické klinice FTNsP, Vídeňská 800,  pavilon G2, zadním vchodem do zvýšeného přízemí, kde je posluchárna.

 

                    

 

 

 

Výuka pediatrie - školní rok 2007/2008

Bakalářské studium – 3.ročník, obor ošetřovatelství

                        Název přednášky                                             Přednášející

 

  1.10.2007      Organizace výuky, úvod do pediatrie       doc.MUDr Houšťková,CSc

                        Růst a vývoj v l. roce života                                             

 

  8.10. 2007     Hematologie                                              MUDr T.Janatová,CSc

                        Psychomotorický vývoj dítěte                  doc.MUDr H.Houšťková,CSc

 

15.10.2007     Nefrologie                                                  MUDr A.Kolský, CSc

                       Neonatologie  I.                                         MUDr J.Havránek

 

22.10.2007     Imunologie, alergologie                             MUDr A.Augustinová

                                                                                           MUDr V.Kredbová

                       Nefrologie-vyšetřovací metody                 MUDr A.Kolský , CSc 

                        

29.10.2007      Neonatologie II                                          MUDr J.Havránek

                        Prevence v pediatrii , očkování                  MUDr A.Augustinová

 

 5.11.2007       Výživa v dětském věku                              MUDr  A.Augustinová

.                       Gastroenterologie                                       MUDr T.Janatová,CSc

 

12.11.2007     Pneumologie                                                 MUDr M. Fajt

.                      TBC u dětí                                                    MUDr J.Havránek

 

19.11.2007      Kardiologie  I                                              MUDr T.Janatová,CSc

                        Kardiologie  II                                                 

.            

26.11.2007      Infekce CNS                                               MUDr M.Fajt

                               Vrozené vývojové vady                               doc.MUDr H.Houšťková,CSc                   

                                

 3.12.2007      Psychomotorická retardace                        doc.MUDr H.Houšťková,CSc

                       Dědičné poruchy metabolizmu                                           dtto

 

10.12.2007     Dermatologie                                               MUDr A.Augustinová

                       Urgentní stavy v pediatrii,                           MUDr M. Fajt

                       bezvědomí, křeče

 

17.12.2007     Adolescentologie                                          MUDr   A.Kolský,CSc

                       Kardiopulmonální resuscitace                     MUDr M. Fajt

 

7.1.2008            Endokrinologie                                              Doc.MUDr H.Houšťková,CSc

Bolesti břicha,psychosomatická onemocnění      MUDr T.Janatová,CSc

 

14.1.2008      Respirační insuficience u dětí                       MUDr M.Fajt

                      Nádory v dětském věku                                MUDr Havránek J.

 

21.1.2008      Kojení                                                              MUDr Augustinová A.

                      Konzultace, zápočty

 

 Výuka se koná v posluchárně (zvýšené přízemí zadním vchodem) Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice s P a 1.LF UK, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon G 2.

1.přednáška 12.30-14.00., 2. přednáška 14.30-16.00 hod.

 

 

 

 

Bakalářské studium 3. ročník, zimní semestr 2007/2008

Ergoterapie

Zdravotnická technika

Výuka pediatrie

 

1.10.2007           Úvodní přednáška

Růst a vývoj dítěte                        doc.MUDr H.Houšťková,CSc

Prohlídka kliniky                          MUDr A.Augustinová

                                               

2.10.2007           Bolesti břicha- dif. dg.                   MUDr A.Kolský,CSc

                           Nefrologie                                       MUDr A.Kolský,CSc

                          

                                                    

3.10.2007           Prohlídka JIPu, obecné seznámení

                           s problematikou akutní a chronické

                           resuscitační péče                             MUDr M.Fajt

                           Výživa v dětském věku                  MUDr A.Augustinová

 

4.10.2007           Onemocnění srdce u dětí

Ukázky EKG,ECHO vyšetření     MUDr T.Janatová,CSc

                           Dospívání a jeho zvláštnosti          MUDr J.Havránek

                          

5.10.2007            Neonatologie                                   MUDr J.Havránek

                            Kojení                                              MUDr A.Augustinová

 

8.10.2007            Zánětlivá onemocnění CNS           MUDr M.Fajt

                            Dětská mozková obrna

                            Hematologie v dětském věku        MUDr T.Janatová,CSc

                                                   

9.10.2007             Zdravotnická technika

                             v gastroenterologii                         prim.MUDr.Z.Beneš,CSc

                             Pneumologie                                   MUDr M.Fajt

 

10.10.2007          Alergie v dětském věku

Kožní onemocnění u dětí                MUDr A.Augustinová

Ukázky kožních testů                      MUDr V.Kredbová

a inhal. pomůcek v alergologii                          

 

11.10.2007          Choroby trávicího traktu                MUDr T.Janatová,CSc

                            TBC u dětí                                         MUDr J.Havránek

 

12.10.2007          Urgentní stavy v pediatrii                MUDr M.Fajt

                            Konzultace a zápočty

 

 

Výuka se koná v posluchárně (zvýšené přízemí zadním vchodem) Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou a 1.LF UK, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon G2.

Zahájení přednášek  v 8.15. hod. ( 8.15.-10.00., 10.30-12.00).

                           

 

 

 

 

 

Bakalářské studium 3. ročník, zimní semestr 2007/2008

 

Fyzioterapie

 

Výuka pediatrie

 

 

 

 

22.10.2007               Růst a vývoj dítěte, význam prevence. doc. Houšťková,CSc

Častá onemocnění dětského věku.        as.Augustinová

Onemocnění respiračního traktu. 

        

23.10.2007               Nefrologie.                                                as.Kolský,CSc

                                       Bolesti břicha

 

24.10.2007               DMO, zánětlivá onemocnění CNS,        as. Fajt

                                       dětská neurologie.

                                       Urgentní stavy, křeče.                            

 

25.10.2007                Hematologie.                                            as. Janatová

                                  Kardiologie

 

26.10.2007                Alergologie-respirační,

                                  GIT a kožní projevy.                               as. Augustinová

                                  Zápočty, test                                             as.Fajt

 

 

 

Výuka probíhá v posluchárně Pediatrické kliniky FTN v pavilonu G2 -  ve zvýšeném přízemí –přístup zadním vchodem denně od 8.15 hod. do cca 12.00 hod. Účast povinná.

 

 

 

Doc.MUDr H.Houšťková,CSc

přednosta Pediatrické kliniky 1.LF UK ve FTN