1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Pediatrická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
linkova 27.03.2024

Profil kliniky

Klinika je zařízením pro komplexní ambulantní a nemocniční péči o děti od narození do 19 let věku. V léčebné činnosti nad tento rámec klinika poskytuje léčbu dětem s kritickými stavy vyžadujícími intenzívní péči včetně umělé plicní ventilace a invazívního monitorování životních funkcí. Léčí choroby ledvin a močových cest, alergická a imunologická onemocnění, plicní choroby a TBC.
Dále je na klinice specializovaná ambulance dětské kardiologie, endokrinologie, hematologie,  SIDS. Velký důraz je kladen i na přednemocniční pediatrickou péči, praktickou pediatrii.  Pediatrická klinika je pracovištěm, kde probíhá výuka mediků 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a popromoční výuka lékařů včetně atestačních zkoušek z oboru pediatrie. Sídlí zde katedra pediatrie IPVZ.

Sekretariát kliniky:

Marcela Šmejdířová

Jitka Brožovská

 

Tel:  261083180

Fax: 261083231

Předvolba pro volání zvenku: 26108XXXX

 

Přednostka kliniky:

MUDr.Lucie Gonsorčíková,Ph.D.

lucie.gonsorcikova@ftn.cz

tel.26108 2328


  

Adresa:

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4